ONESTEP CONSULTING

НАВЧАННЯ МЕДИЦИНІ

Спеціальність

Мета навчання за кордоном в Україні: збереження здоровʼя, профілактика та лікування захворювань людини. Застосовувати набуті знання, навички, уміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоровʼя на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних досліджень.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на підвищення конкурентоспроможності фахівців у галузі медицини, що стриятиме поширенню інновацій в освітню та трудову сферу, що забезпечують активізацію людського капіталу у напрямі здобуття професійних знань та їх застосування на практиці. 

Фахівці після навчання за кордоном у сфері медицина за напрямком медицина, здатні здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз захворювань, знати принципи лікування та профілактики захворювань, проводити лікування основних захворювань шляхом прийняття обгрунтованого рішення за існуючими алгоритмами.

 

Використовувати сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

Трансформація системи охорони здоров’я докорінно змінює підхід як до оцінки потреби тих чи інших медзакладів або регіонів у медпрацівниках, так і до формування потужних стимулів для розвитку ринку праці лікарів.

У закладах первинної ланки розпочалися зміни, які забезпечать підвищення ефективності виявлення потреби в лікарях конкретної спеціалізації в конкретних населених пунктах, медзакладах.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Медицина» іноземні студенти здобувають ступінь:

 • Бакалавр медицини;
 • Магістр медицини;
 • Кваліфікація професійна – лікар.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій;
 • Опитування та клінічне обстеження пацієнта;
 • Визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів;
 • Встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання;
 • Визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань;
 • Визначення характеру харчування при лікуванні захворювань;
 • Визначення принципів та характеру лікування захворювань;
 • Діагностування невідкладних станів;
 • Визначення тактики надання екстреної медичної допомоги;
 • Надання екстреної медичної допомоги;
 • Проведення лікувально-евакуаційних заходів;
 • Виконання медичних маніпуляцій;
 • Проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів;
 • Планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб;
 • Визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду;
 • Визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;
 • Консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції;
 • Проведення експертизи працездатності;
 • Ведення медичної документації;
 • Проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективностівикористання медичних ресурсів;
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі;
 • Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, за умов закладу охорони здоров’я, його підрозділу або вдома у хворого;
 • Оцінювати психомоторний та фізичний розвиток дитини;
 • Обстежувати стан серцево-судинної системи: огляд та пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин;
 • Обстежувати стан органів дихання: огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів;
 • Обстежувати стан органів черевної порожнини: огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунку, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого тазу, пальцеве дослідження прямої кишки;
 • Обстежувати стан кістково-м’язового апарату;
 • Обстежувати стан нервової системи;
 • Обстежувати стан сечостатевої системи;
 • Оцінювати стан внутрішньоутробного розвитку плоду за даними розрахунку маси плоду та аускультації його серцебиття;
 • Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, застосовуючи стандартну процедуру, використовуючи знання про людину, її органи та системи, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень;
 • Здійснювати диференціальну діагностику захворювань шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи;
 • Встановити попередній клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу, використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики, знання про людину, її органи та системи;
 • Визначати характер лікування захворювання, в умовах закладу охорони здоров’я, вдома у хворого та на етапах медичної евакуації на підставі попереднього клінічного діагнозу;
 • Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у польових умовах, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально- евакуаційного забезпечення;
 • Оцінювати загальний стан вагітної, роділлі та породіллі;
 • Визначати строк вагітності;
 • Визначати передбачуваний термін пологів та масу плода;
 • Визначати та оцінювати розміри жіночого тазу;
 • Визначати та оцінювати топографію плода в матці;
 • Визначати тактику ведення вагітності;
 • Визначати та оцінювати стан плоду під час вагітності;
 • Визначати тактику ведення пологів;
 • Оцінювати загальний стан новонародженого;
 • Оцінювати стан посліду;
 • Визначати стан інволюції матки;
 • Призначати раціональне вигодовування вагітним, дітям першого року життя та затримкою розвитку, недоношеним дітям;
 • Оцінювати стан лохій та лактації;
 • Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів;
 • Вести медичну документацію щодо контингенту населення: карту амбулаторного/стаціонарного хворого, історію хвороби, індивідуальну карту ведення вагітної, обмінну карту, історію пологів, санаторно-курортну карту, листок непрацездатності, документацію для МСЕК тощо;
 • Виявляти фактори ризику виникнення та перебігу захворювань;
 • Формувати групи ризику населення;
 • Проводити контроль якості медичного обслуговування на основі статистичних даних, експертного оцінювання та даних соціологічних досліджень з використанням індикаторів структури, процесу та результатів діяльності;
 • Організовувати роботу медичного персоналу в команді.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Лікар загальної практики;
 • Сімейний лікар.

Виберіть університет для отримання освіти:

Київський медичний університет – кращий приватний заклад вищої освіти України (Рейтинг-2019). В університеті навчається близько 3500 осіб, 500 інтернів та 3000 студентів, 35 % – студенти-іноземці з 56 країн світу, серед яких: Індія, Нігерія, Гана, Ірак, Ісламська республіка Іран, Туреччина, Азербайджан, Таджикистан, Польща, Австрія, Швеція, Фінляндія.

Вартість навчання від:
2250 $

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep