ONESTEP CONSULTING

Міжнародне право

Спеціальність

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих юристів-міжнародників, здатних вирішувати складні задачі у сфері міжнародного права та міжнародних відносин, з високим рівнем теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей, необхідних для ефективного виконання професійних завдань і обов`язків.

Підготовка іноземних фахівців, які отримали освіту за кордоном, які набули компетентностей, необхідних для розуміння природи та функцій міжнародного права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж міжнародно-правового регулювання різних суспільних відносин.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на оволодіння основами фундаментальних та практичних знань в області міжнародного права.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Міжнародне право» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти:

 • Бакалавр з міжнародного права;
 • Кваліфікація професійна – юрист-міжнародник.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Проводити дослідження, грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;
 • Приймати неупереджені та мотивовані рішення, визначати інтереси та мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами;
 • Знати основи теорії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві;
 • Знати історію права та державних інститутів;
 • Знати стандарти правничої професії;
 • Знати міжнародні стандарти прав людини;
 • Знати засади і доктрини міжнародного публічного права, а також зміст основних міжнародно-правових інститутів;
 • Знати основи права Європейського Союзу;
 • Знати засади і доктрини національного права, а також зміст правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;
 • Розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці;
 • Знати Конвенцію з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського Суду з прав людини;
 • Захищати національні інтереси власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів;
 • Здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм;
 • Надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації;
 • Уміти розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань;
 • Вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій, аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну документацію;
 • Дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості культури та менталітету представників іноземних держав;
 • Характеризувати договірний та інституційний механізми правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових установ держав-членів;
 • Розуміти особливості міжнародно-правових явищ;
 • Брати участь у міжнародних переговорах і роботі міжнародних міжурядових і неурядових організацій, приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення;
 • Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
 • Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків;
 • Аналізувати зібрану й оброблену інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, складати аналітичні довідки, звіти й інші форми представлення результатів аналізу з правильним оформленням посилань на норми міжнародного та українського права;
 • Передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання міжнародного договору або вчинення іншої дії дипломатичного або міжнародно-правового характеру, ухвалення внутрішньодержавних нормативно-правових актів;
 • Складати проекти міжнародного договору та пов’язаної документації, складати процесуальні документи для ведення справ у судових органах, тексти законопроектів, порівняльних таблиць, пояснювальних записок, та іншої супровідної документації до законопроектів;
 • Представляти інтереси клієнта у національних судах та третейських судах, а також у міжнародному комерційному арбітражі та міжнародних судових установах.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Дипломатичного представникаж;
 • Юриста-міжнародника;
 • Радника;
 • Експерта;
 • Фахівця-аналітика;
 • Політичного оглядача;
 • Перекладача;
 • Працівника у сфері міжнародної співпраці в боротьбі зі злочинністю;
 • Учасника міждержавних, ділових й інших видів міжнародних переговорів;
 • Працівника в рамках міжнародних конференцій, організацій, робочих груп, інших форм двосторонньої й багатосторонньої дипломатії;
 • Помічника керівника підприємства (установи, організації);
 • Помічника адвоката;
 • Помічника юриста (інші види юриспруденції);
 • Аташе;
 • Віце-консула;
 • Дипломатичного агента;
 • Дипломатичного кур’єра;
 • Помічника нотаріуса;
 • Помічника судді;
 • Помічника слідчого;
 • Інспектора з кадрів;
 • Спеціаліста-юрисконсульта;
 • Юрисконсульта.

Після закінчення навчання за кордом в Україні фахівець міжнародного права може працювати у:

 • посольствах;
 • міністерствах і відомствах;
 • консалтингових і аудиторських іноземних фірмах;
 • структурних підрозділах органів державної влади;
 • вітчизняних й іноземних фірмах і представництвах комерційних структур, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності;
 • міжнародних організаціях.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Вартість навчання від:
2100$

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep