ONESTEP CONSULTING

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальність

The purpose of studying abroad in Ukraine: obtaining by foreign students the necessary amount of knowledge and practical skills necessary for specialists in the field of management in the modern conditions of management.

The program is aimed at training foreign specialists who have received education abroad, modern managers of entrepreneurs who are ready for risk, proactive and able to quickly adapt to the risks of the modern business environment.

Formation of managers on the new perspective way of thinking, capable not only to apply existing management and administration methods in the process of foreign economic activity, but also to develop new ones on the basis of modern scientific achievements.

The main focus of the educational program for foreign students who came to study abroad is to obtain in-depth theoretical and practical knowledge and skills for the formation of highly qualified competitive specialists in the management of foreign economic activity, able to identify and solve complex specialized tasks and practical problems in the field of management of organizations on the basis of mastering the system of competencies.

Specialists after studying abroad in the field of management of foreign economic activity, capable of mastering fundamental knowledge in the field of management, organization, analysis of foreign economic activity of modern enterprises, profitable and not profitable organizations and institutions.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах управління зовнішньоекономічною діяльністю;
 • Збирати та обробляти первинну інформацію про зовнішньоекономічну діяльність, виявляти загальні тенденції розвитку організації;
 • Ефективна комунікаційна взаємодія у міжнародному середовищі, у тому числі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності організації і консультацій з питань розробки проектів у зовнішньоекономічній діяльності;
 • Оцінювання впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на функціонування організації на міжнародних ринках;
 • Оцінювання ризиків організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
 • Працювати над проектами у зовнішньоекономічній діяльності;
 • Розробляти зовнішньоекономічну політику підприємства, визначати враховувати зовнішні фактори, розробляти плани зовнішньоекономічної діяльності;
 • Організовувати процес управління організацію, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
 • Використовувати результати обліку зовнішньоекономічної діяльності та здійснення аналізу накопичуваних облікових даних;
 • Формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем;
 • Розробляти системи стратегічного, поточного та оперативного контролю зовнішньоекономічної діяльності;
 • Організувати впровадження та застосування обраних логістичних рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • Формувати та обґрунтовувати ефективні рішення по організації здійснення зовнішньоекономічних операцій;
 • Використовувати відповідні інструменти та стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем зовнішньоекономічної діяльності;
 • Співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • Проводити контроль обліку усіх видів ресурсів, вміти правильно оформлювати звітні документи;
 • Здійснювати планування зовнішньоекономічної діяльності організації на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища;
 • Організовувати зв’язки з громадськістю, із засобами масової інформації;
 • Розробляти стратегії зовнішньоекономічної діяльності та механізми їх реалізації;
 • Використовувати науково-методичний інструментарій аналізу для оцінки факторів зовнішнього середовища;
 • Оцінювати ризики зовнішньоекономічних проектів;
 • Визначати та розраховувати потребу в ресурсах для реалізації зовнішньоекономічних проектів, оцінювати їх економічну ефективність;
 • Розробляти офіційні та нормативні документи для управління зовнішньоекономічною діяльністю організації;
 • Проводити аудит зовнішньоекономічної діяльності.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордом в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • Менеджер зовнішньоекономічної діяльності;
 • Завідувач відділу;
 • Завідувач сектору;
 • Заступник директора департаменту;
 • Начальник відділу;
 • Заступник начальника управління;
 • Керівник головного управління;
 • Керівник служби;
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • Начальник відділу інноваційного розвитку;
 • Менеджер;
 • Фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій;
 • Фахівець інвестиційного фонду;
 • Фахівець із венчурної діяльності;
 • Помічник керівника підприємства, установи та організації;
 • Асистент;
 • Викладач вищого навчального закладу;
 • Молодший науковий співробітник вищого навчального закладу.
 • Після закінчення навчання за кородом в Україні фахівець може працювати на:
 • Підприємствах будь-якої організаційно-правої форми: комерційні, некомерційні, державні, муніципальні, в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління;
 • В консультаційних центрах;
 • Консалтингових організаціях;
 • Структурах центральних державних і регіональних органів управління;
 • Інноваційних фондах;
 • Фінансово-кредитних установах;
 • Науково-виробничо-технічних комплексах;
 • Фінансово-промислових групах;
 • Технопарках.

Виберіть університет для отримання освіти:

Транспортний університет першим серед вищих навчальних закладів України розпочав підготовку фахівців з організації дорожнього руху, економіки автомобільного транспорту, економіки дорожнього будівництва, обладнання і технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин і конструкцій, організації перевезень та управління на транспорті.

Вартість навчання від:
1790$

Напрямки, які можуть Вам сподобатися

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep