ONESTEP CONSULTING

Стоматологія

Спеціальність

Медична освіта забезпечує високоякісну підготовку іноземних студентів, які приїхали для отримання освіти за кордоном, і стала важливою складовою реформування галузі охорони здоров’я та реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів-стоматологів залежить якість надання медичної допомоги населенню країни.

Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлюють необхідність вносити корективи в підготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників з наближенням їхньої освіти до міжнародних стандартів.

Фахівці після навчання за кордоном у сфері медицина за напрямком «Стоматологія», здатні здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз стоматологічних захворювань, знати принципи лікування та профілактики стоматологічних захворювань, проводити лікування основних стоматологічних захворювань.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Стоматологія» іноземні студенти здобувають ступінь:

 • Бакалавр стоматології;
 • Магістр стоматології;
 • Кваліфікація Лікар-стоматолог.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі охорони здоровʼя за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності;
 • Встановлювати клінічний діагноз стоматологічного захворювання;
 • Планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області;
 • Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань;
 • Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології;
 • Проводити лікування основних стоматологічних захворювань;
 • Вести медичну документацію;
 • Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання;
 • Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки;
 • Визначати остаточний клінічний діагноз;
 • Встановлювати діагноз невідкладних станів;
 • Визначати характер лікування стоматологічного захворювання шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами;
 • Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти під час лікування стоматологічних захворювань на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу;
 • Проводити лікування основних стоматологічних захворювань;
 • Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та остаточного клінічного діагнозу.

 Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади: Лікар-стоматолог.

Виберіть університет для отримання освіти:

Київський медичний університет – кращий приватний заклад вищої освіти України (Рейтинг-2019). В університеті навчається близько 3500 осіб, 500 інтернів та 3000 студентів, 35 % – студенти-іноземці з 56 країн світу, серед яких: Індія, Нігерія, Гана, Ірак, Ісламська республіка Іран, Туреччина, Азербайджан, Таджикистан, Польща, Австрія, Швеція, Фінляндія.

Вартість навчання від:
2250 $

Напрямки, які можуть Вам сподобатися

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep