ONESTEP CONSULTING

НАВЧАННЯ ТУРИЗМУ

Спеціальність

Мета навчання за кордоном в Україні: підготовка висококваліфікованих іноземних фахівців, формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.

Основний фокус освітньої програми для іноземних студентів які приїхали навчатися за кордоном, спрямований на здобутті навичок та знань в сфері туризму, що передбачає визначену зайнятість, можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 

Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку туристичної галузі та здійснення діяльності в напрямі обслуговування туристів.

 

Фахівці після навчання за кордоном сфері туризму, володіють методами та технологіями: 

 • загально та спеціальнонаукові: методи просторового аналізу, економічні, соціологічні, психологічні;
 • інформаційні методи туристичного обслуговування:технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні.

Після закінчення навчання за кордоном в Україні за освітньою програмою «Туризм» іноземні студенти здобувають освітню ступінь вищої освіти: Бакалавр.
Кваліфікація в дипломі – фахівець з туристичного обслуговування.

Фахівці галузі після проходження навчання за кордоном в Україні здатні до реалізації таких професійних обов’язків:

 • Професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення ключових характеристик і властивостей туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів;
 • Визначати територіальну організацію та оцінювати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану та перспектив розвитку видового туризму;
 • Проводити країнознавчі та краєзнавчі дослідження щодо умов розвитку туризму на визначеній території;
 • Застосовувати визначальні принципи та концептуальні підходи щодо економічної оцінки природних ресурсів;
 • Діагностувати стан маркетингового середовища туристичних підприємств і організації;
 • Проводити комплексні маркетингові дослідження і моніторинг ринку туристичних послуг;
 • Розробляти різноманітні програми туристичного обслуговування;
 • Організувати надання анімаційних послуг різним категоріям туристів;
 • Розробляти та організовувати процес екскурсійного обслуговування туристів і екскурсантів;
 • Надавати послуги з бронювання туристичних послуг;
 • Організовувати процес обслуговування туристів в процесі споживання туристичного продукту;
 • Складати, оформлювати і оперувати туристичною документацією в процесі формування та реалізації туристичного продукту;
 • Розробляти різні види турів з урахуванням потреб цільових груп споживачів туристичних послуг;
 • Визначати адекватний потребам ринку перелік туристичних напрямків і географію подорожей;
 • Визначати туристичну пропозицію туроператора щодо здійснення туру, користуючись зібраною географічною і марке-тинговою інформацією, статистичною та плановою документацією та стандартними методиками;
 • Діагностувати стан маркетингового середовища туристичних підприємств і організації та тенденції розвитку туристичного ринку;
 • Оформляти туристичну документацію: виїзні документи індивідуальних туристів, туристичних груп, дотримуючись вимог чинного законодавства та законодавства країн в’їзду: договорів на туристичне обслуговування, рахунків, документів туриста та інше;
 • Визначати та задовольняти індивідуальний попиту споживачів туристичних послуг, формувати інклюзивну програм відпочинку;
 • Визначати канали реалізації турпродукту на основі вивчення можливостей потенційних партнерів та корпоративних клієнтів;
 • Організовувати післяпродажне обслуговування клієнтів, визначати критерії якості надання послуг, проводити претензійну роботу;
 • Проводити розрахунки з туристами за замовлене туристичне обслуговування, оформлення рахунку інвойсу та контролю за його оплатою;
 • Впроваджувати раціональні прийоми бронювання послуг за допомогою інформаційних технологій;
 • Організувати і проводити туристичний супровід;
 • Організовувати та планувати екскурсійну діяльність;
 • Готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії;
 • Складати технологічну карту екскурсії;
 • Визначати ризики та забезпечувати безпеку туристичних подорожей.

Іноземні студенти, які приїхали на навчання за кордоном в Україну, після проходження повного курсу можуть обіймати посади:

 • фахівця з туристичного обслуговування;
 • організатора подорожей (екскурсій);
 • консультанта з подорожей;
 • інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • інспектора з туризму;
 • фахівця із туристичної безпеки.

Працювати

 • у туристичних агенціях, фірмах і бюро подорожей;
 • в апараті органів державної влади й місцевого самоврядування;
 • у представництвах міжнародних компаній.

Виберіть університет для отримання освіти:

Приватне установа вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочало свою діяльність в 1994 році. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства Освіти і Науки України про надання освітніх послуг. Місією університету є здійснення вагомого вкладу в суспільний розвиток шляхом проведення досліджень.

Вартість навчання від:
2100$

Нашi контакти

Ми радi вiдповiсти на вашi питання i використовуємо для цього рiзнi засоби комунiкацiї:

Україна, місто Київ вулиця Велика Васильківська, будинок 25, офіс 34

ONEStep Privacy Policy Public offer agreement Privacy Notices

Copyright © 2021 ONESTEP, All Rights Reserved

Заповніть ваші дані

  Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

  Ви також можете зв'язатися з нами:
  +38 (093) 663-78-37

  ONEStep ONEStep

  Заповніть ваші дані

   Натискаючи на кнопку "Залишити заявку", ви даєте свою згоду на обробку ваших персональних даних

   Ви також можете зв'язатися з нами:
   +38 (093) 663-78-37

   ONEStep ONEStep